PRIVACYVERKLARING VAN ALDI FOTOSERVICE

Juli 2014

U kunt ook onze privacyverklaring downloaden en printen:
Download en print onze privacyverklaring.

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.aldifoto.nl (hierna: "Website"), welke u wordt aangeboden door Medion B.V. (“MEDION”), alsmede op elke overeenkomst die wordt aangegaan voor de verkoop en levering van producten of diensten die via de Website worden aangeboden.

MEDION is gevestigd op de John F. Kennedylaan 16a te (5981 XC) Panningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12045475.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens van u door MEDION worden verzameld en verwerkt als u de Website bezoekt en producten of diensten bestelt en wat MEDION met die gegevens doet. Indien u van mening bent dat deze privacyverklaring ontoereikend is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Aldi Fotoservice via de contactgegevens zoals in het impressum vermeld.

MEDION is verheugd met uw bezoek aan de Website en met uw interesse in onze onderneming en onze producten en diensten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan al onze websites. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waar wij bij al onze bedrijfsprocessen rekening mee houden.

Verwijzingen naar andere websites

Houdt u er rekening mee dat de Website links naar websites van andere aanbieders kan bevatten, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. MEDION is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen. MEDION raadt u aan het privacybeleid van de betreffende websites te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijze waarop deze derde partijen persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als u de Website bezoekt, hebben wij in de regel geen persoonsgegevens van u nodig. Met behulp van functionele cookies worden alleen het door uw computer of mobiele apparaat gebruikte IP-adres, de datum en tijd, uw browsertype, uw besturingssysteem en de door u bekeken pagina's opgeslagen. Een gevolgtrekking naar uw persoon is uitgesloten. De in logbestanden automatisch verkregen gegevens van uw bezoek aan de Website worden alleen voor statistische en beveiligingstechnische doeleinden verwerkt. Meer informatie over cookies treft u verderop in deze privacyverklaring.

Op de Website worden via technologie van derden, zoals Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com), gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen opgesteld. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van onze Website persoonlijk te identificeren.

Andere persoonsgegevens (naam, adres en contactgegevens) hebben wij alleen nodig wanneer u een bestelling plaatst, direct contact met ons opneemt of wanneer u zich wilt aanmelden voor een nieuwsbrief of een gesloten gebruikersgroep. In deze gevallen volgt de verzameling van deze noodzakelijke gegevens binnen uw invloedssfeer. Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij uw naam en adresgegevens, eventuele contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw klantgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestellinggegevens (product, aantal, prijs) van dat moment.

MEDION verwerkt uw gegevens om een eventueel met u gesloten overeenkomst voor de levering van producten en dienst uit te voeren en om u, als u daarmee hebt ingestemd, informatie over onze actuele aanbiedingen en prijzen toe te zenden. Ook is het mogelijk dat MEDION wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken aan een toezichthoudende instantie. Daarnaast bieden wij vooraanstaande partners de mogelijkheid om u, binnen de kaders van de wet, informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Natuurlijk kunt u op ieder moment bij ons het verdere gebruik van uw gegevens voor marketing en marktonderzoek verbieden.

Inzet van cookies

Cookies zijn kleine configuratiebestanden die bij een bezoek aan de Website tijdelijk of permanent op uw harde schijf worden achtergelaten. MEDION maakt gebruik van cookies om de voorkeuren en behoeften van gebruikers te volgen en de Website dienovereenkomstig te kunnen optimaliseren. Cookies helpen ons om populaire gebieden van ons internetaanbod te identificeren. Zo kunnen wij de inhoud van de Website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers en ons aanbod verbeteren. Cookies kunnen worden ingezet om na te gaan of er vanaf uw computer al eerder een verbinding met de Website tot stand is gekomen. De cookies kunnen uw computer identificeren, echter niet de relatie tot uw persoon herleiden.

Op de Website van MEDION wordt u verzocht om aan te geven of u akkoord gaat met de plaatsing van cookies. Indien u deze niet accepteert, zult u niet alle functionaliteit van de Website kunnen gebruiken. Wel zullen steeds functionele cookies worden geplaatst, die noodzakelijk zijn om te kunnen navigeren op de Website. Deze worden in de regel automatisch verwijderd van uw harde schijf bij het sluiten van de browsersessie.

U kunt de opslag van cookies doorgaans ook via uw browserinstellingen verhinderen door daarin het plaatsen van alle of bepaalde cookies uit te sluiten. Ook kunt u doorgaans eenmaal geplaatste cookies op een later moment verwijderen. Hoe dit per systeem functioneert, hangt af van het apparaat en de specifieke browser die u gebruikt.

Hieronder zijn de type cookies weergegeven die tijdens een bezoek aan de Website geplaatst kunnen worden. Het betreft functionele cookies alsmede eventuele niet-functionele cookies waarvan u het gebruik op de Website hebt geaccepteerd.

     

  1. Process cookies: deze (functionele) cookies laten u de Website gebruiken op een wijze die u zou verwachten, zoals de mogelijkheid om te navigeren langs de verschillende pagina's van de Website. De cookies herkennen uw browsertype en kunnen de weergave van Website pagina's dienovereenkomstig aanpassen. Zonder deze cookies zou de Website niet naar behoren functioneren. Deze cookies worden doorgaans automatisch verwijderd van uw apparaat wanneer u de Website verlaat.
  2. Preference cookies: deze (functionele) cookies laten de Website informatie onthouden die u actief verschaft met betrekking tot de wijze waarop de Website eruit moet zien, zoals de door u ingestelde taalvoorkeur, de tekstgrootte of de regio van waaruit u de Website bezoekt. Deze cookies worden normaliter permanent op uw apparaat opgeslagen, zodat de Website uw voorkeuren herkent bij uw eerstvolgende bezoek. Zonder deze cookies zal de Website wel werken, maar profiteert u niet van alle geboden functionaliteit.
  3. Session state cookies: deze cookies kunnen informatie verzamelen over hoe bezoekers de Website gebruiken, bijvoorbeeld door vast te stellen welke pagina's vaak worden bezocht, of de pagina's functioneren als bedoeld en of foutmeldingen worden gegenereerd. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om (op anonieme basis) te bepalen of "aanklikbare" advertenties op de Website (voor zover die er zijn) worden aangeklikt. Deze cookies worden permanent op uw apparaat opgeslagen om uw browserervaring te verbeteren.
  4. Analytics cookies: deze cookies verschaffen MEDION informatie over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de Website, bijvoorbeeld door te meten hoe lang gebruikers op de Website aanwezig blijven en de bron te bepalen van waaruit de Website wordt bezocht. Normaliter wordt deze informatie op geaggregeerde, anonieme basis verzameld. Voor zover deze cookies individuele IP-adressen onderscheiden, zijn deze adressen uitsluitend aan MEDION bekend en worden zij aangewend om de dienstverlening door MEDION te verbeteren.
  5. Advertising cookies: deze cookies kunnen door MEDION worden gebruikt om advertenties aantrekkelijker en toepasselijker te maken voor bezoekers van de Website en om de waarde van eventuele advertenties op de Website van partners van MEDION te vergroten. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bepalen wanneer een bezoeker bepaalde content op de Website gebruikt (aanklikt) en vervolgens al dan niet de website van een derde-adverteerder bezoekt (zogenaamde conversie cookies). De cookies kunnen ook helpen om advertenties beter te laten aansluiten op de voorkeuren van bezoekers.

 

Veiligheid

MEDION treft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die u aan ons verschaft te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, verstoring of toegang door onbevoegde personen. Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van eventuele gebruikersnamen en passwords die u bij gebruik van onze Website aanwendt. De veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd. De (interne en externe) medewerkers van MEDION zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens.

MEDION gebruikt bij haar online dienstverlening SSL-dataversleuteling. SSL staat voor Secure Socket Layer. SSL-dataversleuteling is een op het internet ingezet versleutelingssysteem ter beveiliging van de gegevens die u met onze Website uitwisselt. Daarbij wordt het dataverkeer tussen uw internetbrowser en de servers van MEDION versleuteld, zodat niemand zomaar uw gegevens kan inzien.

Bekendmaking van wijzigingen

MEDION behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Wijzigingen in onze privacyverklaring worden op de Website bekend gemaakt. Zo bent u er altijd van op de hoogte welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden.

Wij kijken uit naar uw bezoek.

Uw Aldi Fotoservice / MEDION